DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 04.11.2012 09:19:14 

Pražský groš

Slovník pojmů
 
 
 
 
        SLOVNÍK POJMŮ  
                                                       
 
 
 
 
 
ALL-METAL MODE   -  Funkce v nastavení detektoru kovů,která zachytí všechny kovové předměty,  žádná diskriminace
 
AUDIO THRESHOLD -   Nejnižší zvuková úroveň,od tohoto zvukového tonu je cíl zachycen-jenejlepší nastavit práh zvuku
                                k nejnižší slyšitelné úrovni,tato funkce je nejvíce využita při používání sluchátek
 
AUDIO TONE           -  Výška nebo frekvence zvuku detektoru
 
COIN SHOOTING     -  Pátrat po mincích bez ohledu na umístění
 
CONTROL BOX         -  Tento box má každý detektor,obsahuje hlavní obvody,ovládání a kontrolu,reproduktor,baterie nebo
                                čip mikroprocesoru
 
DD SEARCHCOIL     -  Vinutí cívek není koncetrické,ale ve tvaru dvou otočených D,specialita této cívky je minimalizovat
                                  účinky nerostů v zemi
 
DSP                         -  Velmi pokročilý počítačoví čip používaný v detektorech
 
DISCRIMINATION       -  Schopnost detektoru kovů odmítnout určitý cíl,například u folie nebo železadetektor nereaguje
                                  a přitom je schopen detekovat ostatní kovy
 
FREQUNCY             -   Možnost cyklu /kmitočtu/ za sekundu,která je schopna cívka přenášet /např.7.0kHZ´=7000cyklu
                                  za sekundu/ -vyšší frekvence jsou typicky používané při hledání,např. zlaté valouny,zatímco nižší
                                  frekvence jsou nejlepší pro obecné účelové hledání
 
GROUND TRACKING  -  Vyvážení vlivu půdy,odladění minerálu v půdě
 
LCD                         -   Grafický displej,který ukáže informace o cíli,nastavení detektoru,atd.
 
MICROPROCESOR   -  Počítačoví čip,který vykonává digitalní funkce,vyhodnocování údaju a celkově řídí chod detektoru.
 
MONO SEARCHCOIL -  Hledací sonda s jedním prstencem cívky,která slouží joko vysílač i jako příjímač
 
MOTION MODE         -  Detektor,u kterého je potřeba pro hledání pohyb sondou
 
PINPOINT                 -   Zacílení a zjištění přesných údajů o poloze hledaného předmětu
 
PROSPECTING       -   Hledat cenne kovy,převážně zlato
 
RELIC HUNTING       -   Hledat cíle s historickou hodnotou,jako např.staré předměty z bitevního pole nebo rodinná dědictví
 
SALT ELIMINATION   -  Detektor má schopnost odstranit rušení mineralizace soli,kteránepříznivě ovlivňuje hloubku detekce
                                  a cíl ID schopnosti
 
SENSITIVITY           -  Souznačný s hloubkou,upravení nám stanoví,jak hluboký nebo malí cíl může být zachycen-vyšší
                                  citlivost,větší hloubka detekce
 
SHAFT                   -   Nastavitelná stopa,která spojí řídící box a sondu
 
SURFACE ELIMINATION  - Schopnost detektoru ignorovat všechny nežadoucí nalezené cíle v blízkosti povrchu země nebo
                                        v blízkosti hledaneho předmětu,tato funkce je užitečná při hledání v oblastech se zvýšeným odpadem
 
TARGET                   -  Kovový předmět vyhodnocený detektorem
 
TARGET ID CURSOR - Grafické znamení cíle,je to pravděpodobná identita /např.mince,zlato/,tabelátor tahu-založený
                                  na jeho vodivích vlastnostech
 
TRESURE TALK     -   Hlasová funkce u detektoru,slyšitelně oznámí různá nastavení,upravení a informace cíle,a to nepřetržitě
                                nebo na požádání
 
VOLUME CONTROL -  Schopnost nastavit hlasitost slyšitelně odpovědi daná detekci cíle